Google+ Followers

Minggu, 27 Januari 2013

Kultum : Calon Penghuni Neraka

Kalau ditanya siapa calon penghuni syurga nanti, jawabannya jelas calon penghuni syurga nanti tak lain dan tak bukan adalah orang yang benar-benar taqwa kepada Allah SWT, orang yang menjalankan syari’at islam secara kaffah, artinya orang yang menjalani segala asfek hidup dan kehidupannya berdasarkan perintah Allah, itulah yang di jamin akan jadi calon penghuni syurga.


Sebaliknya siapakah para calon penghuni Neraka itu, Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tentu sama sekali tidak menginginkan tempat kembali kelak di akhirat berada di tempat yang sangat mengerikan itu ( Na’udzu billahi min dzalik ), lalu siapa calon-calon penghuni Neraka itu? Firman Allah dalam Al-Qur’an : Bahwa neraka Jahanam itu disediakan atau akan dihuni oleh 6 golongan :
1.    Golongan orang Musyrik,
Siapakah orang Musyrik itu? Orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, mensejajarkan    sesuatu dengan Allah, baik dalam sifat atau perbuatannya, Perbuatannya disebut syirik dan syirik itu adalah termasuk dosa yang paling besar, maka orang yang demikian itu masuk golongan orang Musyrik yang akan menjadi penghuni neraka. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ‘ayat 48 (nanti bisa bapa-bapa dan ibu-ibu lihat) yang artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dari (syirik) itu bagi siapa  yang dikehendakin-Nya dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar” yang demikian itu adalah perbuatan Musyrik atau syirik karena telah menyekutukan Allah dan nanti orang yang demikian akan memiliki KTP sebagai penduduk tetap neraka Jahannam.


2.    Golongan orang Kafir
Yang masuk golongan orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman atau tidak beragama islam, Perbuatannya disebut kufur, orang kafir ini tidak mempercayai dengan adanya Allah, sifat dan prilakunya tidak menerima atau menolak ajaran-ajaran Nabi dan Rasulnya, contohnya Fir’aun Raja-Raja di Negara Mesir zaman dulu, Fir’aun tidak mengakui dengan adanya Allah dan menolak ajaran-ajaran Nabi Musa a.s pada waktu itu, bahkan Fir’aun mengaku bahwa tidak ada Tuhan lain selain dirinya (seperti yang di terangkan dalam surat Al-Qashash ayat 38),  maka oleh Allah swt, Fir’aun dinash atau dicap sebagai orang kafir yang akan menjadi calon kuat penghuni neraka, Firman Allah dalam  Al-Qur’an srt. Al-Baqarah ayat 6-7 : Innal ladzina kafaru syawa’ul alaihim a’ang dartahum amlamtum dirhum layuminuun, hotamallahu ‘ala kullu bihim wa’ala sam’ihim wa’alla absorihim gisawatuw walahum ‘adabun ‘adhim …….. “Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman, Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka di  tutup, dan bagi mereka siksaan yang amat berat”
3.    Golongan orang Murtad
Murtad itu ialah orang islam yang keluar dari agamanya (pindah agama, nikah dengan orang Kristen asup agama Kristen, kawin deui dengan orang yang agama islam asup deui islam) orang yang demikian itu adalah Murtad dan Perbuatannya itu disebut Riddah, yang menyebabkan iman orang tersebut menjadi gugur, dan Murtad itu bisa disebabkan oleh syirik, menyangkal salah satu atau seluruh rukun Islam dan rukun Iman, menghina atau mempermainkan agama menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, orang yang demikian itu adalah termasuk golongan orang murtad dan calon penghuni neraka.


4.    Golongan orang Munafik
Yang disebut munafik itu adalah orang yang bermuka dua, artinya mengaku dirinya beriman kepada Allah padahal hatinya ingkar, Perbuatan ini disebut Nifaq, orang munafik ini adalah sangat berbahaya (musuh dalam selimut) kelihatannya membela Islam tapi yang sebenarnya dia adalah musuh Islam, Islam dijadikan senjata untuk kepentingan pribadi atau golongannya,  bikin Partai Islam tapi para pengurusnya sama sekali tidak islami, Sabda Nabi ciri-ciri orang Munafik itu ada 3 : 1. Apabila bicara ia dusta, 2. Apabila berjanji ia memungkiri dan 3. Apabila ia dipercaya khianat kata nabi, untuk itu dalam Q.S At-Taubah ayat 68, “ Allah mengancam orang-orang munafik baik laki-kali maupun perempuan dengan Neraka Jahannam”.


5.    Golongan Manusia dan Jin yang durhaka
Manusia dan Jin yang durhaka kepada Allah tidak mau mematuhi dan mentaati perintah-perintah Allah (sebab jin itu juga sama dengan kita ada yang islam dan ada juga yang kafir) maka mereka nanti pada hari kiamat kata Allah,  akan dilemparkan ke dalam Neraka Jahannam, dalam surat Huud ayat 119 Allah Firman : “LA’AM LA ANNA JAHANNAMA MINAL JINNATI WANNASYI AJMA’IN “ Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan Jin dan manusia (yang durhaka kepadaku)”….  dalam ayat lain (surat Adz-Dzariyaat ayat : 56) Allah berfirman “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada-ku”


6.    Orang yang bergelimang dalam dosa besar
Yaitu orang yang mengaku muslim akan tetapi prilakunya tidak mencerminkan sebagai orang muslim segala perbuatannya bertentangan dengan syari’at islam bertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadits Nabi, Mengaku dirinya islam ( IslamKTP ) tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah seperti shalat,zakat ataupun puasa di bulan Ramadhan dsb, dan tidak sempat bertaubat (memperbaiki diri) sampai akhir hayatnya, maka orang yang demikian itu akan menjadi calon penghuni neraka. Akan tetapi bila mereka itu sebelum akhir hayatnya  mau bertaubat            ( seperti yang kita lihat di TV, 7 hari menuju taubat ) dan tidak mengulangi lagi segala perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, niscaya Allah pasti akan mengampuninya dan menghapus dosa-dosanya, Allah maha pengampun, siang-malam selalu membuka pintu taubat untuk umatnya.


Hadirin Jama’ah Miftahul Jannah yang di muliakan Allah
Itulah mereka para calon penghuni neraka, mudah-mudahan kita sama sekali tidak termasuk golongan tersebut Na’udzu billahi min dzaalik, Untuk itu di bulan yang penuh ampunan ini marilah kita tingkatkan amal saleh kita, ibadah kita agar kita menjadi manusia yang benar-benar taqwa kepada Allah swt dan terhindar dari ganasnya api neraka, ROBBANAA ATIINNA FII DUN-YA HASSANNAH WAFIIL AKHIRATI HASANATAN WAKINNA ADZA BANNAR


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar harus menggunakan kata-kata yang sopan.